قالب پرشين بلاگ


کشکول
مطالب مذهبی _ پزشکی _ سرگرمی و . . .
نويسندگان
لينک دوستان

تبادل لينک هوشمند
براي تبادل لينک  ابتدا ما را با عنوان کشکول و آدرس khatmeghoran.mahtarin.com لينک نماييد سپس مشخصات لينک خود را در زير نوشته . در صورت وجود لينک ما در سايت شما لينکتان به طور خودکار در سايت ما قرار ميگيرد.

 

معجزات قرآن کریم از دید ریاضی

يکى از بزرگترين معجزات [۷۴:۳۵]
پديده بى نظيرى که در قرآن وجود دارد، در هيچ کتاب نوشته دست بشر يافت نميشود. هر يک از عناصر قرآن داراى ترکيبى است رياضى: سوره ها، آيات، لغات، تعداد حروف، تعداد کلمات هم خانواده، تعداد و انواع اسم هاى الهى، طرز نوشتن بعضى لغات، عدم وجود يا تغيير عمدى بعضى حروف در بعضى لغات و بسيارى از عوامل ديگر قرآن بغير از محتوياتش، همگى داراى ترکيبى خاص هستند. سيستم رياضى قرآن دو جنبه مهم دارد: (۱) انشاء رياضى، و(۲) ساختمان رياضى قرآن که شامل شماره سوره ها و آيات است. بخاطر اين کد رياضى جامع، کوچگترين تغيير در متن يا ساختمان ترکيبى قرآن، بلافاصله آشکار ميشود.

بسادگى قابل درک

غير قابل تقليد

براى اولين بار در تاريخ، ما کتابى داريم با اثبات نويسندگى الهى_ ترکيب رياضى ماوراء انسانى.

خوانندگان اين کتاب به آسانى ميتوانند معجزه رياضى قرآن را بررسى کنند. کلمه خدا (الله) در سراسر قرآن با حروف بزرگ و پر رنگ نوشته شده است. در گوشه سمت چپ پايين هر صفحه، مجموع تعداد دفعاتى که کلمه "خدا" از ابتداى قرآن تا آن صفحه تکرار شده است، نوشته شده. شماره نوشته شده در گوشه سمت راست پايين صفحه، مجموع شماره آياتى است که کلمه "خدا" در آنها تکرار شده است. آخرين صفحه کتاب، يعنى صفحه ۶۰۴، جمع کل تعدد تکرار کلمه "خدا" را در قرآن نشان ميدهد که ۲۶۹۸ مرتبه است، يا ۱۴۲۱۹. مجموع شماره آياتى که دارى کلمه "خدا" است، ميشود ۱۱۸۱۲۳، اين عدد هم بر ۱۹ قابل قسمت است: (۱۱۸۱۲۳=۱۹۶۲۱۷).

عدد نوزده مخرج مشترک سراسر سيتم رياضى قرآن است.
اين پديده بتنهايى اثبات غير قابل تقليدى است که نشان ميدهد قرآن پيغام خدا است به دنيا. هيچ بشرى نميتوانسته حساب ۲۶۹۸ تکرار کلمه "خدا" و تعداد شماره آياتى را که کلمه "خدا" در آنها تکرار شده است، داشته باشد. اين پديده خصوصا غير ممکن است وقتيکه در نظر داشته باشيم (۱) که قرآن در زمان جهالت و نادانى آشکار شد، و (۲) سوره ها و آيات وحى شده از نظر زمان و مکان وحى با هم فاصله بسيارى داشتند. ترتيبى که سوره ها و آيات در ابتدا فرستاده شد، بکلى با آخرين ترتيب قرار گرفتن شان (ضميمه ۲۳) فرق داشت. اما، سيستم رياضى قرآن تنها به کلمه "خدا" محدود نيست؛ بلمه بسيار گستر
ده، بسيار پيچيده، و کاملا جامع است.
حقايق ساده
مانند خود قرآن، کد رياضى قرآن از بسيار ساده تا بسيار مشگل تغيير ميکند. حقايق ساده مشاهداتى است که بدون هيچ وسايلى ميتوان آنها را بررسى کرد. حقايق پيچيده به کمک ماشين حساب يا کامپيوتر قابل رويت است. بررسى حقايق زير به هيچ وسيله اى احتياح ندارد، اما خواهشمند است بخاطر داشته باشيد که همه اينها به متن عربى اصلى اشاره دارد:

۱. اولين آيه (۱:۱)، معروف به "بسم الله، شامل......................۱۹ حرف است.

۲. قرآن داراى ۱۱۴ سوره است که ميشود................................۱۹۶ .

۳. مجموع آيات در قرآن ۶۳۴۶ است که ميشود......................۱۹۲۳۴ .

[۶۲۳۴ آيه شماره گذارى شده است و ۱۱۲ آيه (بسم الله) شماره گذارى نشده است که ميشود ۶۲۳۴ =۱۱۲+۶۲۳۴] توجه کنيد که ۶+۴+۳+۶ ميشود...........۱۹ .

۴. بسم الله ۱۱۴ مرتبه تکرار شده است، با وجود غيبت مرموز آن در سوره ۹ (درسوره ۲۷ دو بار تکرار شده است ) و ۱۱۴ = ..................................۱۹۶ .

۵. از غيبت بسم الله در سوره ۹ تا بسم الله اضافى در سوره ۲۷، دقيقا.......... ۱۹ سوره است.

۶. مجموع شماره سوره ها از ۹ تا ۲۷ (۲۷+۲۶+......+۱۲+۱۱+۱۰+۹) = ۳۴۲ يا ............۱۹۱۸.

۷. اين مجموع (۳۴۲) همچنين مساوى است با مجموع کلمات بين دو بسم الله سوره ۲۷، و ۳۴۲ =.................................۱۹۱۸.

۸. اولين آيات معروفى که اول وحى شد (۵-۱:۹۶) شامل ...........۱۹ کلمه است.

۹. اين اولين وحى ۱۰ کلمه اى، داراى ۷۶ حرف است ..................۱۹ ۴.

۱۰. سوره ۹۶ که از نظر ترتيب زمانى اولين سوره است، داراى ..........۱۹ آيه است.

۱۱. اين اولين سوره از نظر ترتيب زمانى، از آخر قرآن ...............۱۹ همين است.

۱۲. سوره ۹۶ شامل ۳۰۴ حرف عربى است، و ۳۰۴ ميشود............۱۹۱۶.

۱۳. آخرين سوره فرستاده شده(سوره ۱۱۰) شامل................۱۹ کلمه است.

۱۴. اولين آيه از آخرين سوره وحى شده (۱:۱۱۰) شامل ........۱۹ حرف است.

۱۵. ۱۴ حرف مختلف عربى، ۱۴ "پاراف قرآنى" مختلف (مانند ا . ل. م، از ۲:۱) را تشکيل ميدهند که در ابتداى ۲۹ سوره قرار دارند. مجموع اين اعداد ميشود ۱۴+۱۴+۲۹=۵۷ يا ۱۹۳.

۱۶. مجموع ۲۹ سوره اى که "پارافهاى قرآن" در آنها آمده است ميشود:

۸۲۲=۶۸+۵۰+..........+۷+۳+۲، و ۸۲۲+۱۴ (۱۴ مجموعه پارافها) ميشود ۸۳۶، يا ۱۹۴۴.

۱۷. بين اولين سوره پاراف دار(۲) و آخرين سوره پاراف دار (۶۸)، ۳۸ سوره بدون پاراف وجود دارد.........................۱۹۳۸.

۱۸. بين اولين و آخرين سوره هاى پاراف دار...................۱۹ مجموعه پاراف دار و بدون پاراف وجود دارد.

۱۹. ۳۰ عدد مختلف در قرآن تکرار شده است: ۱،۲،۳،۴،۵،۶،۷،۸،۹،۱۰،۱۱،۱۲، ۱۹،۲۰،۳۰،۴۰،۵۰،۶۰،۷۰،۸۰، ۹۹،۱۰۰،۲۰۰،۳۰۰،۱۰۰۰،۲۰۰۰،۳۰۰۰،۵۰۰۰،۵۰۰۰۰، ۱۰۰۰۰۰، مجموع اين اعداد ميشود ۱۶۲۱۴۶، که ميشود ......۱۹۸۵۳۴.

اين خلاصه فشرده اى بود از معجزات ساده.
 


انشاء رياضى
قرآن پديده خاض و بى نظيرى در بر دارد که هرگز در کتاب ديگرى يافت نميشود. ۲۹ سوره با ۱۴ مجموعه مختلف به اسم "پارافهاى قرآنى" (امضاء مخفف قرآنى ) آغاز ميشوند که هر کدام شامل يک تا پنج حرف هستند. ۱۴ حرف، يعنى نصف حروف الفباء عربى، در اين مجموعه ها بکار رفته است. اهميت پارافهاى قرآنى از طريق الهى به مدت ۱۴ قرن حفظ شده بود و پنهان مانده بود. قرآن در آيات ۱۰:۲۰ و۶-۲۵:۴ درباره معجزه خود، بعنى اثبات نويسندگى الهى، ميگويد که مقدر شده بود تا براى زمانى تعيين شده از قبل، پنهان بماند:آنها گويند، "چرا معجزه اى از طرف پروردگارش بر او نيامد "آينده از آن خدا است، پس منتظر باشيد، و من هم با شما منتظر هستم." [۱۰:۲۰]

کسانى که کافر شدند گفتند، "اين دروغى است که او با کمک مردم ديگر جعل کرد. " آنها کفر گفته اند و دروغ. ديگران گفتند، "افسانه هاى قديمى است که او نوشته است؛ براى او شبانه روز ديکته شده." بگو، اين از طرف کسى فرستاده شده است که راز آسمانها و زمين را ميداند. او عفو کنده است؛ مهربانترين. 

[۶-۲۵:۴]پارافهاى قرآن قسمت مهمى از معجزه رياضى قرآن را بر پايه عدد ۱۹، تشکيل ميدهند.
زمينه تاريخى 
در سال ۱۹۶۸ به اين نتيجه رسيدم که ترجمه هاى کنونى قرآن به انگليسى، پيغام حقيقى آخرين کتاب خدا را در بر ندارند. براى مثال دو نفر از معروف ترين مترجمان قرآن، يوسف على و مارمادوک پيکتال، هنگام ترجمه ۳۹:۴۵ که معيار عظيم مشخص کننده قرآن است، نتوانستند بر سنتهاى دينى فاسدشان غلبه کنند.

هنگامکه تنها خدا دکر شود، قلب کسانى که به آخرت ايمان ندارند با بيزارى تنگ ميشود. اما وقتى ديگران در کنار او ذکر شوند، راضى ميشوند. [۳۹:۴۵]

جدول شماره ۱ : فهرست پارافهاى قرآنى و سوره هايشان

شماره

شماره سوره

اسم سوره

پاراف قرآنى

۱

۲

گوساله ماده

 ا. ل. م.

۲

۳

آل عمران

ا. ل. م.

۳

۷

برزخ

ا. ل. م. ص.

۴

۱۰

يونس

ا. ل. ر.

۵

۱۱

هود

ا. ل. ر.

۶

۱۲

يوسف

ا. ل. ر.

۷

۱۳

رعد

ا. ل. م. ر.

۸

۱۴

ابراهيم

ا. ل. ر.

۹

۱۵

سرزمين حجر

ا. ل. ر.

۱۰

۱۹

مريم

ک. ه. ى. ع. ص.

۱۱

۲۰

ط. ه

ط. ه.

۱۲

۲۶

شعرا

ط. س. م.

۱۳

۲۷

مورچه

ط. س.

۱۴

۲۸

تاريخ

ط. س. م.

۱۵

۲۹

عنکبوت

ا. ل. م.

۱۶

۳۰

روميان

ا. ل. م.

۱۷

۳۱

لقمان

ا. ل. م.

۱۸

۳۲

سجده

ا. ل. م.

۱۹

۳۶

ى. س.

ى. س.

۲۰

۳۸

ص

ص

۲۱

۴۰

عفو کننده

ح. م..

۲۲

۴۱

مفصل

ح. م.

۲۳

۴۲

مشورت

ح. م. ع. س. ق.

۲۴

۴۳

تجملات

ح. م.

۲۵

۴۴

دود

ح. م.

۲۶

۴۵

زانو زدن

ح. م.

۲۷

۴۶

تپه هاى شنى

ح. م.

۲۸

۵۰

ق

ق

۲۹

۶۸

قلم

 ن و ن
يوسف على کلمه بسيار مهم "تنها" را در ترجمه خود حذف کرد، و بقيه آيه را با اضافه کردن کلمه "(خدايان)" تغيير داد. بنابراين، او کاملا اين مهم ترين معيار قرآنى را از بين برد. او آيه ۳۹:۴۵ را اينطور ترجمه کرد:هنگاميکه خداى يکتا ذکر شود، قلب کسانيکه به آخرت ايمان ندارند پر از ترس و وحشت ميشود؛ اما وقتى (خدايان) غير از او دکر شوند، مشاهده ميشود، آنها پر از شادى ميشوند. (طبق گفته يوسف على) [۳۹:۴۵]اصطلاح "هنگاميکه خداى يکتا ذکر شود،" مانند گفته "هنگاميکه تنها خدا ذکر شود،" نيست، هر کسى ميتواند خداى يکتا را ذکر کند و همچنين محمد يا مسيح را ذکر کند و هيچکس هم ناراحت نخواهد شد. اما اگر "تنها خدا ذکر شود،" ديگر نميتوانيد اسم ديگرى را ذکر کنيد، و بسيارى از مردم- کسانيکه محمد يا مسيح را بت قرار داده اند- ناراحت خواهند شد. بنابراين، يوسف على نتوانست خود را راضى کند تا حقيقت قرآنى را نشان دهد، چنانچه اين باعث آشکار شدن ايمان فاسدش ميشد. 

مارمادوک پيکتال "تنها" را درست ترجمه کرد، اما معيار قرآنى را با قرار دادن عقايد شخصى خود در پرانتز، از بين برد؛ او ۳۹:۴۵ را اينطور ترجمه کرد:و هنگاميکه تنها الله ذکر شود، قلب کسانى که به آخرت ايمان ندارند متنفر ميشود، و هنگاميکه کسانى که در کنار او (ميپرستند)، ذکر شوند، مشاهده ميشود! آنها خوشحال هستند. [۳۹:۴۵] (طبق مارمادوک پيکتال)هنگاميکه ديدم حقيقت کلام خدا اينطور تغيير داده شده، تصميم گرفتم تا قرآن را ترجمه کنم، حداقل براى منفعت فرزندان خودم. از آنجاييکه حرفه من شيمى بود، و با وجود تاريخچه گسترده دينى من-پدر من صوفى مشهورى بود در مصر- من به خدا قسم خوردم که از آيه اى به آيه ديگر نروم مگر اينکه کاملا آنرا درک کنم.

من همه ترجمه ها و تفاسيرى را که ميتوانستم پيدا کنم خريدارى کردم، آنها را روى ميزى بزرگ قرار دادم، و ترجمه خود را آغاز کردم. اولين سوره، کليد، در چند روز کامل شد. اولين آيه از سوره ۲، "ا. ل. م." است. ترجمه اين آيه چهار سال بطول انجاميد، و مصادف شد با آشکار شدن "راز" الهى، معجزه عظيم رياضى قرآن.

کتابهاى تفاسير قرآنى به اتفاق آرا به اين نتيجه رسيده بودند که " هيچکس معانى و اهميت پارافهاى قرآنى ا. ل. م.، يا هر پاراف ديگرى را نميداند." من تصميم گرفتم تا قرآنى را در کامپيوتر بنويسم، و همه متن آنرا بررسى کنم، و ببينم آيا در ميان اين پارافهاى قرآنى رابطه اى از نظر رياضى وجود دارد يا نه.

من از کامپيوترى استفاده ميکردم که بوسيله خد تلفن به کامپيوترى عظيم متصل بود. براى امتحان فرضيات خود تصميم گرفتم پارافهاى قرآنى تک حرفى "ق" از سوره ۴۲ و ۵۰ و "ص" از سوره ۷، ۱۹، و ۳۸، و "ن" (نون) از سوره ۶۸ را بررسى کنم. همانطور که در اولين کتابم معجزه قرآن : اهميت الفباى مرموز (توليدات اسلامى، سال ۱۹۷۳) نشان داده شده است، بسيارى از کوششهاى قبلى براى آشکار کردن اين راز با شکست مواجه شده بود.

 

 

منبع : http://www.jadehroshan.blogfa.com

[ پنج شنبه 3 فروردين 1391برچسب:معجزات قرآن از دید ریاضی, ] [ 13:22 ] [ الف . صالحی ]
صفحه قبل 1 صفحه بعد
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

با سلام این وبلاگ در نظر دارد ختم های قرآن و صلوات و ... برای نیت دل دوستان ، ظهور و سلامتی مولایمان و سلامتی رهبر عزیزمان راه بیاندازد. ثواب آنها را هدیه به چهارده معصوم (ع) و محبین امیرالمومنین (ع) میکنیم. در ضمن میتوانید از مطالب مذهبی _ پزشکی _ سرگرمی و غیره در وبلاگ استفاده کنید از راهنمایی های شما استقبال میشود . التماس دعای فرج صالحی
موضوعات وب
امکانات وب

ورود اعضا:

<-PollName->

<-PollItems->

آمار وب سایت:
 

بازدید امروز : 73
بازدید دیروز : 10
بازدید هفته : 113
بازدید ماه : 530
بازدید کل : 366154
تعداد مطالب : 171
تعداد نظرات : 150
تعداد آنلاین : 1

Alternative contentTop Blog
وبلاگ برتر در تاپ بلاگر


بهترین لینک های ایرانی